نحوه استفاده از تابع Goal Seek Excel (با تصاویر)

نحوه استفاده از Goal Seek در اکسل: مرحله 7 روی ok کلیک کنید تا تجزیه و تحلیل جستجوی هدف را انجام دهید

در این صورت، من هدف مشتری را انتخاب می کنم.

اجازه دهید آن را با یک مثال ساده بررسی کنیم.

وویلا! من متوجه شدم که برای جذب 130 مشتری، باید 5000 بازدیدکننده داشته باشم.

نحوه استفاده از Goal Seek در اکسل: مرحله 3 آنالیز what if را انتخاب کنید

مرحله 4: روی «جستجوی هدف» کلیک کنید

نحوه استفاده از Goal Seek در اکسل: مرحله 6 متغیر مورد نظر را برای تغییر انتخاب کنید

مرحله 7: برای مشاهده تجزیه و تحلیل Goal Seek روی “OK” کلیک کنید

یادداشت سردبیر: این پست در ابتدا در [Month Year] و برای جامعیت به روز شده است.

قالب های بازاریابی اکسلمنبع

تجزیه و تحلیل کامل جستجوی هدف در اکسل

از تابع جستجوی هدف در اکسل برای بینش بازاریابی هوشمندتر استفاده کنید

نحوه استفاده از Goal Seek در اکسل

مرحله 1: سلولی را با خروجی که می خواهید تغییر دهید انتخاب کنید

جستجوی هدف به شما کمک می کند تا از یک هدف نهایی به عقب محاسبه کنید. این یک راه قدرتمند برای درک اینکه چگونه باید منابع را به بهترین نحو تخصیص دهید است. اگر از Excel برای ارزیابی داده‌ها استفاده می‌کنید، در اینجا نحوه برنامه‌ریزی پیش‌رو با تابع Goal Seek Excel آورده شده است.

همچنین اگر اتفاق غیرمنتظره ای رخ دهد، آماده خواهید بود. و می‌دانید که چگونه تصمیم‌گیری آگاهانه بگیرید یا استراتژی خود را با مهارت‌های جدید تجزیه و تحلیل What-if خود تغییر دهید.

دانلود 10 قالب اکسل برای بازاریابان [Free Kit]