نحوه استفاده از تابع Goal Seek Excel (با تصاویر)

من بازدیدهای پیش بینی شده را تغییر می دهم، بنابراین مکان نما را در کادر “با تغییر سلول” قرار می دهم، سپس برای انتخاب سلول مربوطه به پایین بروید.

نحوه استفاده از Goal Seek در اکسل

مرحله 1: سلولی را با خروجی که می خواهید تغییر دهید انتخاب کنید

نحوه استفاده از Goal Seek در اکسل: مرحله 4 روی جستجوی هدف کلیک کنید

دانلود 10 قالب اکسل برای بازاریابان [Free Kit]

جستجوی هدف به شما کمک می کند تا از یک هدف نهایی به عقب محاسبه کنید. این یک راه قدرتمند برای درک اینکه چگونه باید منابع را به بهترین نحو تخصیص دهید است. اگر از Excel برای ارزیابی داده‌ها استفاده می‌کنید، در اینجا نحوه برنامه‌ریزی پیش‌رو با تابع Goal Seek Excel آورده شده است.

با تابع Goal Seek، متغیرهایی را که به نظر خارج از کنترل شما هستند، کنترل کنید. شما برای پیش بینی نیازهای خود و رسیدن به اهداف خود در شرکت خود احترام به دست خواهید آورد.

نحوه استفاده از Goal Seek در اکسل: مرحله 6 متغیر مورد نظر را برای تغییر انتخاب کنید

مرحله 7: برای مشاهده تجزیه و تحلیل Goal Seek روی “OK” کلیک کنید

من می خواهم 130 مشتری جدید بیاورم. اما نمی دانم برای رسیدن به هدفم به چند بازدید نیاز دارم.

هدف من 130 مشتری است، بنابراین آن عدد را تایپ می کنم.

اجازه دهید آن را با یک مثال ساده بررسی کنیم.

نکته حرفه ای: همچنین می توانید با میانبر Goal Seek Excel به اینجا برسید. Alt + A را روی صفحه کلید خود فشار دهید و سپس کلید W و سپس G را فشار دهید.

مرحله 5: عددی را که می‌خواهید وارد کنید در قسمت “To value” تایپ کنید

وویلا! من متوجه شدم که برای جذب 130 مشتری، باید 5000 بازدیدکننده داشته باشم.

تجزیه و تحلیل کامل جستجوی هدف در اکسل

از تابع جستجوی هدف در اکسل برای بینش بازاریابی هوشمندتر استفاده کنید

در این صورت، من هدف مشتری را انتخاب می کنم.

برای استفاده از تابع Goal Seek در اکسل:

نحوه استفاده از Goal Seek در اکسل: مرحله 5 عددی را به مقدار fie/d اضافه کنید

مرحله 6: متغیری را که می خواهید تغییر دهید در کادر «با تغییر سلول» انتخاب کنید

همچنین اگر اتفاق غیرمنتظره ای رخ دهد، آماده خواهید بود. و می‌دانید که چگونه تصمیم‌گیری آگاهانه بگیرید یا استراتژی خود را با مهارت‌های جدید تجزیه و تحلیل What-if خود تغییر دهید.