نحوه استفاده از تابع Goal Seek Excel (با تصاویر)


جستجوی هدف به شما کمک می کند تا از یک هدف نهایی به عقب محاسبه کنید. این یک راه قدرتمند برای درک اینکه چگونه باید منابع را به بهترین نحو تخصیص دهید است. اگر از Excel برای ارزیابی داده‌ها استفاده می‌کنید، در اینجا نحوه برنامه‌ریزی پیش‌رو با تابع Goal Seek Excel آورده شده است.

دانلود 10 قالب اکسل برای بازاریابان [Free Kit]

برای استفاده از تابع Goal Seek در اکسل:

اجازه دهید آن را با یک مثال ساده بررسی کنیم.

من می خواهم 130 مشتری جدید بیاورم. اما نمی دانم برای رسیدن به هدفم به چند بازدید نیاز دارم.

قبل از انجام تجزیه و تحلیل جستجوی هدف، من داده های خود را سازماندهی می کنم تا میانگین درصد بازدید مادر به مشتری را بیابم.

نحوه استفاده از Goal Seek در اکسل

مرحله 1: سلولی را با خروجی که می خواهید تغییر دهید انتخاب کنید

در این صورت، من هدف مشتری را انتخاب می کنم.

نحوه استفاده از Goal Seek در اکسل: مرحله 1 سلولی را با خروجی که می خواهید تغییر دهید انتخاب کنید

مرحله 2: به برگه “داده ها” بروید

نحوه استفاده از Goal Seek در اکسل: مرحله 2 به برگه داده بروید

مرحله 3: “What-If Analysis” را انتخاب کنید

نحوه استفاده از Goal Seek در اکسل: مرحله 3 آنالیز what if را انتخاب کنید

مرحله 4: روی «جستجوی هدف» کلیک کنید

نحوه استفاده از Goal Seek در اکسل: مرحله 4 روی جستجوی هدف کلیک کنید

نکته حرفه ای: همچنین می توانید با میانبر Goal Seek Excel به اینجا برسید. Alt + A را روی صفحه کلید خود فشار دهید و سپس کلید W و سپس G را فشار دهید.

مرحله 5: عددی را که می‌خواهید وارد کنید در قسمت “To value” تایپ کنید

هدف من 130 مشتری است، بنابراین آن عدد را تایپ می کنم.

نحوه استفاده از Goal Seek در اکسل: مرحله 5 عددی را به مقدار fie/d اضافه کنید

مرحله 6: متغیری را که می خواهید تغییر دهید در کادر «با تغییر سلول» انتخاب کنید

من بازدیدهای پیش بینی شده را تغییر می دهم، بنابراین مکان نما را در کادر “با تغییر سلول” قرار می دهم، سپس برای انتخاب سلول مربوطه به پایین بروید.

نحوه استفاده از Goal Seek در اکسل: مرحله 6 متغیر مورد نظر را برای تغییر انتخاب کنید

مرحله 7: برای مشاهده تجزیه و تحلیل Goal Seek روی “OK” کلیک کنید

نحوه استفاده از Goal Seek در اکسل: مرحله 7 روی ok کلیک کنید تا تجزیه و تحلیل جستجوی هدف را انجام دهید

وویلا! من متوجه شدم که برای جذب 130 مشتری، باید 5000 بازدیدکننده داشته باشم.

تجزیه و تحلیل کامل جستجوی هدف در اکسل

از تابع جستجوی هدف در اکسل برای بینش بازاریابی هوشمندتر استفاده کنید

با تابع Goal Seek، متغیرهایی را که به نظر خارج از کنترل شما هستند، کنترل کنید. شما برای پیش بینی نیازهای خود و رسیدن به اهداف خود در شرکت خود احترام به دست خواهید آورد.

همچنین اگر اتفاق غیرمنتظره ای رخ دهد، آماده خواهید بود. و می‌دانید که چگونه تصمیم‌گیری آگاهانه بگیرید یا استراتژی خود را با مهارت‌های جدید تجزیه و تحلیل What-if خود تغییر دهید.

یادداشت سردبیر: این پست در ابتدا در [Month Year] و برای جامعیت به روز شده است.

قالب های بازاریابی اکسلمنبع