نزدیک بینی بازاریابی (Marketing Myopia): خطای نامرئی کسبوکارها

نزدیک بینی بازاریابی به دو صورت بررسی میشود: در حوزه کلی کسبوکار و به طور خاص در مبحث بازاریابی. در ادامه به توضیح چند مورد از دلایل مهم و کلی بروز نزدیک بینی بازاریابی در سطح کسبوکار میپردازیم. این دو شرکت برنامهریزی دقیقی برای ارائه گوشیهای هوشمند نداشتند و با معرفی گوشیهای جدید با سیستمعاملهای آیاواس و اندروید هم نتوانستند به سرعت خود را با تغییرات بازار وفق دهند و محصول مورد نیاز مخاطب را تولید کنند. در ابتدا، شما این مسیر را با اسب طی میکردید. به نیازها و خواستههای مشتریان توجه کنید و به این باور برسید که تنها چیزی که رشد کسبوکار را تضمین میکند، خلق محصولات و خدمات بر اساس نیازهای مشتریان است. آنها به تولید توجه میکنند و نیازهای بازار را نادیده میگیرند. ایده اصلی برای مقابله با نزدیک بینی بازاریابی برآورده کردن نیازهای مشتریان است. بنابراین اگر میخواهید از نزدیک بینی بازاریابی اجتناب کنید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که اهدافی سازمانی برای دستیابی به نیازهای خریداران خود مشخص کنید. نتیجهگیری: با نزدیک بینی بازاریابی چه کنیم؟ ارتباط خود را با مشتریان را با استفاده از روشها و ابزارهای مختلف مانند نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری تقویت کنید.

در نتیجه، هر زمان که یک مدعی وارد بازار میشود و کاری را انجام میدهد که برای خودش جذاب است، فورا به نزدیک بینی بازاریابی دچار میشود. نزدیک بینی بازاریابی مفهومی است که به توضیح کوتهبینی کسبوکارها در فعالیتهای بازاریابی، فروش و توسعه بازار محصول میپردازد و نشان میدهد چگونه این مسئله بر موفقیت کسبوکار اثر میگذارد. اما بازار با کیف پول خود رای میدهد و هر کسی را که نیازهایش را برآورده نکند، از بازی مجله خبری learn-marketing بیرون میاندازد. با پیشرفت تکنولوژی؛ محصولات، خدمات و شیوه زندگی هم به سرعت تغییر میکند. باور فریبنده نزدیک بینی بازاریابی آنها را تنبل میکند و باعث میشود بدون نگرش عمیق در تحقیق و توسعه برای ادامه رشد به احساس موفقیت و آرامش برسند. اگر از آن آگاه نیستید، روند پسرفت به آهستگی جلوی چشمان شما اتفاق میافتد بدون آن که متوجه شوید. البته که این موضوع یکشبه اتفاق نمیافتد. مثال دیگر این اتفاق برند کُداک (Kodak) است.

در نهایت روزی یک رقیب وارد میشود و با ویژگیها و جذابیتهای منحصربهفرد بازار را تسخیر میکند. مشتریان بر یکدیگر تاثیر میگذارند؛ یک مشتری راضی فارغ از هرگونه استراتژی شما را تبلیغ میکند. بیایید فرض کنیم کسبوکار شما مشتریان را از نقطه A به نقطه B جابهجا میکند. برای مدتی، مردم همچنان از قطارها و اتوبوسها استفاده خواهند کرد اما روز به روز مشتریان بیشتری شما را ترک خواهند کرد زیرا نمیخواهند ساعتهای طولانی را برای رسیدن به مقصد در اتوبوس بنشینند. پس بسیار مهم است که هرچه سریعتر برای جلوگیری از تاثیر نزدیک بینی بازاریابی بر رشد کسبوکار خود اقدام کنید. کسی که به نزدیک بینی مبتلاست، تنها چیزهایی را واضح و شفاف میبیند که در فاصله نزدیک به او قرار داشته باشند و هرچه فاصله بیشتر شود، تصاویر در دید او تار و کدر میشوند. در اولین مرحله، مشتریان از یکی از جنبههای ارائه محصول یا خدمات ناراضی میشوند. محصول یا خدمت آنها مشکلات مخاطب را برطرف نمیکند. هیچ مشتری حاضر نیست محصولی را خریداری کند که خواستههای متداول او را برآورده نمیکند. گرچه ناآگاهی اثرات مخرب شدیدی دارد، اما آگاهی به تنهایی کافی نیست.

از آنجا که استفاده از هواپیما هزینه خیلی زیادی دارد، شما به این خواسته مشتریان بیتوجهی میکنید و به شیوه قبلی خود ادامه میدهید. هنگامی که به جای نیازهای مشتریان روی محصولات خود تمرکز میکنید، مطمئنا مشتریان احتمالی خود را از دست خواهید داد. نزدیک بینی بازاریابی وضعیتی است که در آن تمرکز کسبوکار در درجه اول روی یک عنصر واحد (محصول) متمرکز است و نیازهای خریداران در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. این نگاه برخی از افراد به بازاریابی است که تحت عنوان نزدیک بینی بازاریابی یا بازاریابی مایوپیا (Marketing Myopia) شناخته میشود. اگر بازاریابان تغییر سبک زندگی مشتریان را در نظر نگیرند، محصول آنها قدیمی میشود. شرکتهای نزدیکبین فقط روی محصول خود تمرکز میکنند، نه نیازها و خواستههای مشتریانشان. کسبوکارها چنان غرق فروش محصول یا خدمتی که ارائه میدهند، میشوند که فراموش میکنند به بهبود آن بر اساس نیازهای مشتریانشان بپردازند. دلیل این که نزدیک بینی بازاریابی بر کسبوکارها تأثیر میگذارد این است که آنها ارتباط خود با مشتریان را از دست میدهند. البته که این دو بخش همپوشانی زیادی با هم دارند و از یکدیگر تاثیر میپذیرند و نمیتوان آنها را به کلی از هم جدا کرد.