کاتلر، کلر، کوشی و جها (۲۰۰۹)

ایجاد انگیزه در توزیع کنندگان، خرده فروشان و سایر واسطهها برای ارائه اطلاعات مهم: متخصصان برای جمعآوری اطلاعات بازاریابی توسط شرکتها استخدام میشوند. به منظور سنجش کیفیت تولید، نحوه رفتار کارکنان با مشتریان، ارائه کیفیت امکانات؛ خرده فروشان و ارائه دهندگان خدمات خریداران بالقوه میفرستند. همچنین شرکتها میتوانند با استفاده از خریداران بالقوه، کیفیت تجربه مشتری را با مغازهها ارزیابیکنند. آنها میتوانند بزرگترین مشتریان شرکت یا نمایندگان مشتریان یا صریحترین مشتریان باشند. راه اندازی پنل مشاوره مشتری: شرکتها میتوانند پنلهایی متشکل از مشتریان را راه اندازی کنند. اطلاعات خریداری شده از تأمین کنندگان خارجی: برخی از آژانسها دادههایی را میفروشند که میتواند برای شرکتهای دیگر مفید باشد. شبکه خارجی: هر شرکتی باید از رقبای خود اطلاع داشته باشد. اطلاعات رقابتی باید قانونی و اخلاقی باشد. به عنوان مثال، هوش تجاری میتواند دادههای بسیار دقیق، به موقع و جامع را جمعآوری کند، اما اغلب برای ایجاد و ویرایش گزارشهای سفارشی به پشتیبانی فناوری اطلاعات نیازدارد.

سیستمهای هوش بازاریابی طوری طراحی شدهاند که مدیران بازاریابی از آنها استفاده میکنند و اغلب توسط کارکنان در سراسر سازمان مشاهده میشوند. آنها ممکن است دارای رابطهای کاربری باشند که شباهت زیادی به نرمافزارهای مصرفی دارند تا نرمافزارهای موجود در منابع داده جداگانه، که برای استفاده تحلیلگران طراحی شدهاند. این امر می تواند برای شما جذابیت بسیار زیادی داشته و در مدت زمانی کوتاه شما را بدل به یک برند حرفه ای در بازار نماید. استفاده بهینه از منابع داده دولتی: دولتهای تقریباً همه کشورها گزارشهایی در مورد روند جمعیت، ویژگیهای جمعیتی، تولیدات کشاورزی و بسیاری دیگر از این اطلاعات منتشر میکنند. این را میتوان با خرید محصولات رقیب، بررسی کمپینهای تبلیغاتی، پوشش رسانه ای مطبوعات، خواندن گزارشات منتشر شده آنها و غیره انجام داد. این میتواند در برنامهریزی و تدوین سیاستهای شرکتها کمک کند. برای شرکتها آسانتر میشود که از یک سیستم ساختار یافته برای این کار استفاده کنند، زیرا میتواند پیامهای مربوطه را بدون مشکل اسکن کند. نرمافزارهای هوش بازاریابی را میتوان با استفاده از یک نرمافزار داخلی یا نرمافزاری به عنوان مدل سرویس (SaaS یا مبتنی بر ابر) به کار گرفت. بسیاری از افراد در دنیای کسب و کار به توانایی های خودشان شک دارند. بسیاری از مدارس تجاری پنلهایی متشکل از فارغ التحصیلان تشکیل میدهند که دانش و تخصص خود را ارائه میدهند و در تشکیل برنامه درسی دوره کمکمیکنند.

هنگام ورود به بازارهای خارجی، هوش بازاریابی ضروری است. این سیستمها دادهها را از منابع داده متفاوتی مانند تجزیه و تحلیل وب، هوش تجاری، مرکز تماس و دادههای فروش، که اغلب گزارشهای جداگانه ای هستند، میگیرند و آنها را در یک محیط واحد قرار میدهند. همه این دادهها باید به عنوان دادههای پایه نامیده شوند یا میتوان از آنها نام برد. از نظر سازمانی، هوش بازاریابی میتواند نام دپارتمانی باشد که هر دو نقش بازار و تحلیل رقبا را ایفا میکند. هوش رقابتی رشته وسیع تری از تحقیق، تجزیه و تحلیل و تدوین دادهها و اطلاعات از کل محیط رقابتی هر سازمان را توصیف میکند. یک آژانس که این اطلاعات را محاسبه کرده و این دادهها را تولید میکند، آن را در اختیار شرکتهای نیازمند قرارمیدهد. این به آنها این امکان را میدهد تا شاخصهای کلیدی عملکرد فعلی را در زمان واقعی (یا به همان سرعت که منابع دادهها را ارائه میدهند) ببینند و روندها را تجزیه و تحلیل کنند، نه اینکه منتظر ارائه گزارشهای دوره ای توسط تحلیلگران باشند. این امر شرکت را قادر میسازد تا تجربیات و برداشتهای مشتری را درک کند. مدیران بازاریابی میتوانند گزارشهایی طراحی کنند که دادههای مربوط به بخشها و منابع مختلف (حتی، در برخی موارد، دادههای خارجی) را مرتبط و منسجم کند.

هوش بازاریابی تفکر مورد نیاز را تعیین میکند، آن را با جستجوی محیط جمعآوری کرده و به مدیران بازاریابی که به آن نیاز دارند میرساند. برای جمعآوری اطلاعات بازاریابی، مدیران بازاریابی باید دائماً با کتابها، روزنامهها و نشریات تجاری مرتبط در ارتباط باشند. سیستمهای قابل توجه در بازار شامل Contify , Uptime , Leadtime , Pardot , مجله خبری learn-marketing Marketo و Hubspot هستند. حقایق به دست آمده میتواند در مورد راهکارهای شرکت در بازار باشد، خواه نیاز به پیشرفت باشد یا نه یا فرصتی برای محصولات جدید وجود داشته باشد، و غیره. اگر شما به توانایی های بالای خودتان برای کسب موفقیت در حوزه های مختلف باور دارید، لازم نیست همیشه خودتان را دست کم بگیرید. آنها باید با ذینفعان مختلف مانند مشتریان، توزیعکنندگان و تأمینکنندگان صحبت کنند. از بسترهای آنلاین مانند چت رومها، وبلاگها، تالارهای گفتگو، تابلوهای بررسی مشتری میتوان برای ایجاد بازخورد مشتری استفاده کرد. جمعآوری اطلاعات رقابتی از طریق بازخورد آنلاین مشتریان: نگاه مشتری به محصول برای هر شرکتی ضروری است. علاوه بر این، آنها همچنین باید بر رسانههای اجتماعی نظارت داشته و بحثهای آنلاین را انجام دهند.