یادگیری عمیق چیست؟ در اینجا همه چیزهایی است که بازاریابان باید بدانند

در RTB، ما از نرم‌افزار استفاده می‌کنیم تا تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم برای یک تبلیغ خاص پیشنهاد بدهیم یا خیر – نرم‌افزار با پیش‌بینی میزان احتمال خرید یکی از محصولات ما توسط بازدیدکنندگان وب‌سایت تصمیم می‌گیرد. ما آن را “میل به خرید” می نامیم.

نمونه ای از یادگیری عمیق در بازاریابی و تبلیغات

این فرآیند از چپ به راست ادامه می یابد تا زمانی که به نورون های “خروجی” برسیم – مطابق فهرست قبلی ما، “آماده برای خرید” یا “آماده نیست”.

اکنون دانلود کنید: گزارش وضعیت رایگان بازاریابی