25 آمار بازاریابی غیرانتفاعی برای سال 2023

روندهای بازاریابی غیرانتفاعی، محتوای تولید شده توسط کاربر از پروژه trevor

منبع تصویر

کدام کانال های بازاریابی غیرانتفاعی نتیجه می دهند

آمار بازاریابی غیرانتفاعی، گزارش دوسالانه روندهای جهانی Funraise در ارائه گزارش

منبع تصویر

چگونه کاربران می خواهند کمک مالی کنند

از استراتژی خود حداکثر استفاده را ببرید

“هر چه ما با جامعه ارتباط بیشتری داشته باشیم، خانواده های بیشتری را به دست آوریم، خدمات بیشتری ارائه می کنیم و منابع بیشتری می توانیم تولید کنیم.”

منبع تصویر

روی یک فناوری غیرانتفاعی سرمایه‌گذاری کنید که همه داده‌های شما را ردیابی می‌کند و قابل مشاهده است. مطمئن شوید که با دنیای بازاریابی غیرانتفاعی و تغییر روندها به‌روز باشید.

بازاریاب غیرانتفاعی بودن مشکل است. شما اغلب در این فکر می مانید که آیا خوب است بخشی از پول را صرف بازاریابی برای جمع آوری کمک های مالی خود کنید یا اینکه فقط باید همه آن را صرف خود هدف کنید.

داوطلبانی که در یک سازمان غیرانتفاعی کار می کنند

یک چیز با این آمار ثابت می ماند: تصمیمات مبتنی بر داده مهمتر از همیشه هستند.

برای ساخت موثر استراتژی خود، باید چشم انداز بازاریابی غیرانتفاعی را درک کنید. در بخش بعدی روندهای اساسی را بررسی خواهیم کرد.

آمار بازاریابی غیرانتفاعی

دولت بشردوستی

سازمان های غیرانتفاعی که در بازاریابی سرمایه گذاری می کنند می توانند تأثیر بیشتری داشته باشند. آنها می توانند سازمان غیرانتفاعی خود را در مقابل دیدگان افراد بیشتری قرار دهند.

کنار گذاشتن بودجه ای برای بازاریابی می تواند تاثیر پیام شما، پولی که جمع آوری می کنید و تعداد داوطلبانی که دارید را افزایش دهد. مزایای دیگر عبارتند از:

  • افزایش آگاهی برای ماموریت شما
  • جذب خیرین و حامیان جدید.
  • ایجاد روابط با اهداکنندگان فعلی و تشویق حفظ اهداکنندگان.

منبع تصویر

آمار رسانه های اجتماعی غیر انتفاعی

انتظارات ارتباطات بازاریابی غیرانتفاعی بر اساس نسل

از این آمار بازاریابی غیرانتفاعی برای اطلاع رسانی استراتژی بازاریابی خود و به حداکثر رساندن بودجه خود در سال 2023 و پس از آن استفاده کنید.

با این حال، بازاریابی – به ویژه برای سازمان های غیرانتفاعی – نمی تواند برای بهبود ذینفعان شما حیاتی تر باشد. با افزایش آگاهی و مشارکت، سازمان های غیرانتفاعی می توانند به اهداف خود برسند و تفاوت واقعی در جهان ایجاد کنند.

روندهای غیرانتفاعی

منبع

فهرست مطالب

چرا بازاریابی برای غیرانتفاعی اهمیت دارد؟

سهم بودجه جذب مستقیم از طریق کانال

اکنون دانلود کنید: بازاریابی غیرانتفاعی و روندهای جذب سرمایه برای سال 2022 [Free Report]

می‌گوید: «سازمان‌های غیرانتفاعی باید از ابزارها و تاکتیک‌های بازاریابی برای گفتن داستان‌های خود، گسترش تأثیرات خود و جلب حمایت جامعه بزرگ‌تر استفاده کنند». جاشوا فیلدز، یکی از بنیانگذاران سازمان غیرانتفاعی The Next Step Programs.